Profil ateliéru

Architektonická tvorba nášho ateliéru sa začala formovať na prelome rokov 90-91 v náväznosti na rozvoj podnikania a slobodného trhu v stavebníctve, po páde železnej opony. V tých časoch sa náš otec Milan – akademický maliar začal venovať návrhom interiérov a malých stavieb a následne aj ich realizáciám. Najskôr ako dizajnér a následne ako spolumajiteľ vlastnej realizačnej firmy G.S.B.,s.r.o. Popri tejto realizačnej činnosti firmy dvaja synovia – starší Rastislav a mladší Martin ako študenti tvorivo prispievali k dizajnérskym a architektonickým dielam realizovaným v rokoch 1991-93. Po ukončení 2-oj ročnej realizačnej činnosti firmy GSB zahájil náš ateliér samostatnú činnosť v oblasti grafického dizajnu, interiéru, malej a záhradnej architektúry ako I.D.M.A.-Milan Gromnica. Starší – Rastislav Gromnica študoval na Fakulte architektúry na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave v rokoch 1990-1996 a v roku 1996 pokračoval v postgraduálnom štúdiu na Academii Istropolitana Bratislava v odbore ochrana pamiatok. Štúdium ukončil absolvovaním štúdijného pobytu v USA v rámci programu ICOMOS v r.1997. Počas jeho štúdia i po ňom sa rozvíjala i naša spolupráca s ateliérom ab – Ing.arch. M. Bišťan i s kolegami Ing.arch. J. Fecaninom a Ing.arch. P. Fischerom, s ktorým spolupracujeme dodnes. Mladší – Martin Gromnica absolvoval štúdium architektúry na VŠVU Bratislava v rokoch 1996-2006. Počas štúdia absolvoval prax v ab ateliéri v Ružomberku. Podrobnejšie informácie obsahujú samostatné životopisy jednotlivých členov ateliéru. 

V. r. 2000 Rastislav po ukončení štúdií, po období projekčnej praxe a službe v armáde založil samostatný ateliér architektúry – A3UM, ktorý sa už začal venovať hlavne projektovaniu stavieb. V r. 2002 kedy Martin ukončil štúdium, na báze predchádzajúcich aktivít sme transformovali náš ateliér na A3UM 21, s.r.o., pričom od roku 2004 po siedmich rokoch praxe pôsobí Rastislav ako autorizovaný architekt. Ateliér má sídlo v Ružomberku vo vlastných priestoroch, ktoré postupne rozvíja. Vnútorne funguje i navonok sa prezentuje ako rodinná firma – tvorivý ateliér využívajúci kreativitu otca a synov pri ideálnom spojení skúsenosti, estetického cítenia, výtvarného i technického remesla a invencie s energiou mladých. Trvalo v ňom pracuje 4-5 členov. Externe spolupracujeme s tímom samostatných projektantov, čo je cca 20-30 ľudí. Venujeme sa v hlavnej miere architektonickej projekčnej činnosti i grafickému dizajnu. Pracujeme s profesionálnym softvérom s dôrazom na kreativitu, originalitu i funkčné a estetické hodnoty navrhovaných stavieb. Počas navrhovania, stavebných konaní i samotnej realizácii stavieb zabezpečujeme inžiniersku činnosť a autorský dozor. Niektoré naše projekty, resp. diela sme i realizovali, resp. zabezpečovali realizáciu ako dodávku na kľúč.